Image
Image

O nás

Spoločnosť  Správa bytov Bodva s.r.o. ,  Školská č. 10 , Moldava nad Bodvou , je nástupníckou spoločnosťou spoločnosti BodvaTel s.r.o., ktorá zanikla 31.12.2019 v zmysle ust. § 69 ods. 1 Obchodného zákonníka a to rozdelením na novozaložené nástupnícke spoločnosti  .

Image

O nás

Spoločnosť  Správa bytov Bodva s.r.o. ,  Školská č. 10 , Moldava nad Bodvou , je nástupníckou spoločnosťou spoločnosti BodvaTel s.r.o., ktorá zanikla 31.12.2019 v zmysle ust. § 69 ods. 1 Obchodného zákonníka a to rozdelením na novozaložené nástupnícke spoločnosti  .

Spoločnosť  Správa bytov Bodva s.r.o., vznikla k 1.1.2020 . Jediným spoločníkom spoločnosti je Mesto Moldava nad Bodvou . Spoločnosť sídli v prenajatých priestoroch v Inkubátorovom dome na ul. Školská č. 10 v Moldave nad Bodvou. Spoločnosť celkovo spravuje 1273 bytov a nebytových priestorov v Moldave nad Bodvou, Jasove a Čečejovciach.

Medzi  ciele a priority spoločnosti patrí udržať svoje postavenie na trhu a ďalej ho rozširovať, osobitný dôraz klásť na kvalitu poskytovaných služieb a  spokojnosť zákazníkov .

Vážení návštevníci, ak máte záujem dozvedieť sa viac o našej spoločnosti, naše stránky sú Vám k dispozícií. Veríme, že z nich budete čerpať potrebné informácie, či už ako náš obchodný partner, zákazník, klient alebo záujemca.

Image
Image