Informácia pre vlastníkov bytov a NP na niektorých dodávateľov pre prípad, ak nastane porucha resp. havária v byte, NP alebo bytovom dome:

Telefónne čísla havárijnej služby.

Poruchy rozvodu studenej vody, teplej vody, kanalizácie, kúrenia:

0907 8860010907 197759 – Csorba Jozef

Poruchy elektrických rozvodov:

0905 566819 – Molnár Csaba

Havarijnú službu volať výlučne len v prípadoch havárie!

  • v pracovných dňoch:
    16:00 hod. – 7:00 hod.
  • v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja:
    00:00 hod. – 24:00 hod.