Informácie o zákazkách realizovaných na bytových domoch v správe spoločnosti

Zverejňovanie údajov o zákazkach v mene a na účet vlastníkov bytov a NP bytových domov v správe spoločnosti v zmysle zákona č. 182/93 Z.z. §8b ods. 1 písm. k