Register zmlúv a faktúr

Zoznam podpísaných zmlúv za rok 2021

Zmluva o dielo 3/6/2021 výmena bytových vodomerov na studenú vodu s rádiovým modulom Zmluva o dielo 2/6/2021 výmena bytových vodomerov s rádiovým modulom Dohoda o platbách je prílohou k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 953/2019 o platbách nájomného a služby súvisiace s prenájmom nebytového priestoru na obdobie: 1. 7. 2021 - 31. 12. 2021 Zmluva o dielo č. ZOD 001/2021/EUP vetranie, zvody, čistenie žlabového sytému na BD - Školská 18, 20, 22, 24 Zmluva o dielo č. 01-04/2021 dodávka a montáž dorozumovaciého systému Zmluva o výpožičke nákladný automobil Seat Inka Zmluva o dielo č. 051/2020 Komplexná zmena výťahu TOV - Rožňavská 14

Zverejnenie faktúr za 2021

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry za 2021

Zoznam podpísaných zmlúv za rok 2020

Dohoda o urovnaní sp. zn. 17Cb/35/2020 Zmluva o rekonštrukcii a vybudovaní vnútorných optických rozvodov vedenia vrátane telekomunikačných zariadení elektronickej komunikačnej siete v priestoroch bytového domu (Školská č. 18, 20, 22, 24)

Zverejnenie faktúr za 2020