Register zmlúv a faktúr

Zoznam podpísaných zmlúv za rok 2023

Dohoda o platbách príloha k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 953/2019 o platbách nájomného a služby súvisiace s prenájmom nebytového priestoru na obdobie od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 Zmluva o výkone správy o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Moldava nad Bodvou, Severná 5, 6, 7, 8 Dohoda o platbách príloha k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 953/2019 o platbách nájomného a služby súvisiace s prenájmom nebytového priestoru na obdobie od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2023 Mandátna zmluva č. 1/2022 o zabezpečenie dodávok a služieb spojených s užívaním bytov a ďalších dojednaných činností spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov "Bartalošová"

Zverejnenie faktúr za 2023

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry za rok 2023

Zoznam podpísaných zmlúv za rok 2022

Mandátna zmluva č. 2/2022 o zabezpečenie dodávok a služieb spojených s užívaním bytov a ďalších dojednaných činnosti spoločenstvo vlastníkov bytov obytného domu pri Kaskáde č. 87 v Jasove Dohoda o platbách príloha k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 953/2019 o platbách nájomného a služby súvisiace s prenájmom nebytového priestoru na obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 Mandátna zmluva na zabezpečenie prevádzky, údržby a správy pohľadávok pre vlastníka bytového domu Hviezdoslavova č. 21 v Moldave nad Bodvou Zmluva o výkone správy Moldava nad Bodvou, Nám. mieru 9, 10 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 2016/101/ZoD/SH Dohoda o platbách je prílohou k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 953/2019 o platbách nájomného a služby súvisiace s prenájmom nebytového priestoru na obdobie: 1. 7. 2022 - 31. 12. 2022 Kúpna zmluva č. 2420717081 Zmluva o dielo 2/6/2022 Zmluva o dielo 1/6/2022 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Oznámenie o zmene ceny na servis a revízie výťahov a eskalátorov Zmluva o nájme a poskytovaní služieb KONICA-MINOLTA

Zverejnenie faktúr za 2022

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry za rok 2022

Zoznam podpísaných zmlúv za rok 2021

Dohoda o platbách je prílohou k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 953/2019 o platbách nájomného a služby súvisiace s prenájmom nebytového priestoru na obdobie: 1. 1. 2022 - 30. 6. 2022 Zmluva o dielo 5/12/2021 Zmluva o dielo 4/12/2021 Zmluva o dielo 3/6/2021 výmena bytových vodomerov na studenú vodu s rádiovým modulom Zmluva o dielo 2/6/2021 výmena bytových vodomerov s rádiovým modulom Dohoda o platbách je prílohou k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 953/2019 o platbách nájomného a služby súvisiace s prenájmom nebytového priestoru na obdobie: 1. 7. 2021 - 31. 12. 2021 Zmluva o dielo č. ZOD 001/2021/EUP vetranie, zvody, čistenie žlabového sytému na BD - Školská 18, 20, 22, 24 Zmluva o dielo č. 01-04/2021 dodávka a montáž dorozumovaciého systému Zmluva o výpožičke nákladný automobil Seat Inka Zmluva o dielo č. 051/2020 Komplexná zmena výťahu TOV - Rožňavská 14

Zverejnenie faktúr za 2021

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry za 2021

Zoznam podpísaných zmlúv za rok 2020

Dohoda o urovnaní sp. zn. 17Cb/35/2020 Zmluva o rekonštrukcii a vybudovaní vnútorných optických rozvodov vedenia vrátane telekomunikačných zariadení elektronickej komunikačnej siete v priestoroch bytového domu (Školská č. 18, 20, 22, 24)

Zverejnenie faktúr za 2020