Oznamy a informácie

Informácia o skončení výberového konania Zápisnica z výberového konania na pracovnú pozíciu "ekonóm" Oznam o samo odpočtu spotreby teplej vody Vyhlásenie výberového konania (skončené) na obsadenie funkcie „ekonóm“ obchodnej spoločnosti Správa bytov Bodva s.r.o. Informácia o skončení výberového konania Zápisnica z výberového konania na pracovnú pozíciu "vedúci/a správy bytov, energetik" Oznam o vykonaní samoodpočtu spotreby studenej a teplej vody z dôvodu zmeny ceny Informácia o voľnom pracovnom mieste (skončené) vedúci/a správy bytov, energetik Schôdzovanie vlastníkov počas 3. vlny pandémie Oznam naša spoločnosť umožňuje vstup do priestorov kancelárie správcu bytových domov osobám, ktoré spĺňajú režim OP Informácia Informácie k novým pravidlám platným od 22. 11. 2021 Informácia Informácie k novým vyhláškam zverejneným vo Vestníku vlády SR (19. 11. 2021) Oznam Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s. začne od 22. 9. 2021 dodávať teplo na vykurovanie Podmienky pre organizovanie schôdze vlastníkov bytov v zmysle vyhlášky ÚVZ SR ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, účinnej od 17. 5. 2021 Oznam v pondelok 24. 5. 2021 bude kancelária zatvorená z technických príčin Úradné hodiny platné od 12. 4. 2021 do odvolania Oznam COVID-19 Do priestorov Správy bytov Bodva s.r.o. Školská č. 10 Moldava nad Bodvou je vzhľadom na pandemickú situáciu Zákaz vstupu verejnosti. Oznam COVID-19 Z dôvodu prevencie šírenia infekcie sa od 8. 3. 2021 do odvolania rušia stránkové hodiny. Schôdza vlastníkov sa konať nemusí, hlasovať môžu písomne v čase prísnych protiepidemiologických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 Oznam COVID-19 Z dôvodu prevencie šírenia infekcie sa od 25. 1. 2021 do odvolania rušia stránkové hodiny. Oznam COVID-19 Preukázanie s potvrdením o negatívnom výsledku testu pri vstupe do priestorov kancelárie v dobe od 27. 1. 2021 do 2. 2. 2021 Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa Úradne hodiny od 13. 1. 2021 do odvolania Úradné hodiny počas sviatkov Oznam Preukázanie s potvrdením o negatívnom výsledku testu pri vstupe do priestorov kancelárie Vyhláška hlavného hygienika - kontroly testov na pracoviskách Čiastka 14/2020 Vyhláška hlavného hygienika - kontroly testov na pracoviskách Čiastka 12/2020 Z dôvodu prevencie šírenia infekcie sa od 26.10.2020 do odvolania rušia stránkové hodiny. Úradné hodiny 8. 4. 2020 sa zrušia vzhľadom na mimoriadne opatrenia Úradné hodiny platné od 13. 3. 2020 do odvolania Opatrenia z dôvodu ochrany zdravia zamestnancov spoločnosti. Nový postup pri nahlasovaní závad v nájomných bytoch, spoločných častiach a na spoločných zariadeniach bytového domu. Žiadanka o vykonanie opravy, odstránenie vady, vykonanie prác Stanovisko k domovému poriadku Aké zmeny priniesla novela zákona o vlastníctve bytov? Čo sa mení v súvislosti s domovým poriadkom? Zákon č. 476/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Nové spoločné časti bytového domu Z dôvodovej správy k novele zákona 182/1993, účinnej od 1. 1. 2020 (zákon 230/2019) Usmernenie k obsahu a záväznosti domových poriadkov Metodické usmernenie podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Oznamy a informácie

Prenájom nebytových priestorov

Spoločnosť BodvaTel s.r.o. týmto ponúka na prenájom voľné nebytové priestory v objekte Penziónu Bodva

Viac info

Prenájom nebytových priestorov

Oznamujeme zámer prenajať nebytové priestory v objekte Penziónu Bodva (Školská 5, Moldava nad Bodvou) – miestnosť vináreň v suteréne budovy

Viac info

Predaj prebytočného majetku

Spoločnosť BodvaTel s.r.o., Školská č. 5, Moldava nad Bodvou, týmto oznamuje zámer predaja prebytočného hnuteľného majetku spoločnosti. Príloha č. 1

Viac info